PrivacyverklaringPraktijk Asem, hierna te noemen PA, gevestigd aan Haarweg 21D, 3959 AM, Overberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
PA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kijk voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens ook in de verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan deze privacyverklaring. In de verwerkersovereenkomst staat aanvullende informatie over privacy voor cliënten van PA. Cliënten worden geacht deze te hebben gelezen en gaan hiermee akkoord via de behandelovereenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die PA verwerkt.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • Overige (gezondheidsgerelateerde) persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of anderszins

Verder verwerkt PA gegevens over de gezondheid van de cliënt middels een intakeformulier. Het intakeformulier wordt toegestuurd aan de cliënt voorafgaand aan het eerste consult.

Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt
Verder worden persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de volgende doelen:

 • Het afhandelen van betalingen.
 • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar, behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die PA van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

Hierbij word je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Toegang tot cliëntendossier

Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
PA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

 

PrivacyverklaringPraktijk Asem, hierna te noemen PA, gevestigd aan Haarweg 21d, 3959AM, Overberg, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
PA verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten, producten of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Kijk voor nadere informatie over de verwerking van persoonsgegevens ook in de verwerkersovereenkomst. De verwerkersovereenkomst is onlosmakelijk verbonden aan deze privacyverklaring. In de verwerkersovereenkomst staat aanvullende informatie over privacy voor cliënten van PA. Cliënten worden geacht deze te hebben gelezen en gaan hiermee akkoord via de behandelovereenkomst.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die PA verwerkt.

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bij minderjarige ook naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres van beide ouders
 • Zorgverzekering en polisnummer
 • Overige (gezondheidsgerelateerde) persoonsgegevens die u actief verstrekt in correspondentie, telefonisch of anderszins
 • Verder verwerkt PA gegevens over de gezondheid van de cliënt middels een intakeformulier. Het intakeformulier wordt toegestuurd aan de cliënt voorafgaand aan het eerste consult.

  Met welk doel persoonsgegevens worden verwerkt
  Verder worden persoonsgegevens verwerkt voor onder andere de volgende doelen:

  • Het afhandelen van betalingen.
  • Om je te kunnen bellen of e-mailen als dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  De hoofdregel voor het bewaren van medische dossiers staat in de WGBO. Dat is 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. De termijn kan langer zijn indien dit noodzakelijk is met het oog op de behandeling (bijvoorbeeld indien iemand een chronische ziekte heeft). Voor minderjarigen geldt dat de bewaartermijn van 15 jaar ingaat vanaf het achttiende levensjaar. Deze gegevens moeten dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar, behalve bij eerder overlijden van de minderjarige. Dan geldt de bewaartermijn van 15 jaar vanaf de datum van overlijden. Voor overleden volwassenen dient het dossier 15 jaar bewaard te blijven vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of vanaf de datum van overlijden.

  Delen van persoonsgegevens met derden
  Persoonsgegevens worden gedeeld met derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

  Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
  Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens door PA en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die PA van je beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

  Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van jouw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen via de contactpagina van deze website.

  Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, word je verzocht een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek.

  Hierbij word je er tevens ook op gewezen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

  Toegang tot cliëntendossier

  Hoe persoonsgegevens worden beveiligd
  PA neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via de contactpagina van deze website.

   
Nieuws

Sapvasten

Sapvasten is goed voor lichaam en geest. Het lichaam wordt gereinigd door opgehoopte afvalstoffen kwijt te raken.

meer informatie »

Leestips

Interessante boeken om te lezen.

meer informatie »