DisclaimerInformatie
De inhoud op deze website is voor particulier gebruik en is van algemene informatieve aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er is de grootste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaardt Praktijk Asem geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik of nalaten van gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Links
Via bepaalde links in deze website komt u op websites van derden. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie verkregen via links op deze website. Praktijk Asem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Medisch advies
De informatie op deze website is geen vervanging van een persoonlijk medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts of medisch specialist bij ziekte of gezondheidsklachten. Informeer altijd uw huisarts en specialist over uw behandeling bij Praktijk Asem. Gebruik voedingssupplementen alleen onder regelmatige begeleiding van een erkende therapeut of arts.
Een advies van de therapeut van Praktijk Asem, M.E. van Grootheest, kan niet de plaats innemen van welk medisch advies of welke medische behandeling dan ook en is daar ook niet voor bedoeld. Voor medisch advies of een medische behandeling dient u zich te wenden tot uw huisarts of medisch specialist.

Met uitzondering van persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Asem, (delen van) deze website of de inhoud daarvan op te slaan, te verveelvoudigen, commercieel te gebruiken of openbaar te maken op enige wijze.

Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze site te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.

DisclaimerInformatie
De inhoud op deze website is voor particulier gebruik en is van algemene informatieve aard. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Er is de grootste zorg besteed aan de juistheid en volledigheid van deze website. Mocht desondanks blijken dat de aangeboden informatie onjuistheden bevat, dan aanvaardt Praktijk Asem geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade als gevolg van, of in verband met, het gebruik of nalaten van gebruik van de op deze website beschikbare informatie.

Links
Via bepaalde links in deze website komt u op websites van derden. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor welke schade dan ook, direct of indirect, die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie verkregen via links op deze website. Praktijk Asem aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Medisch advies
De informatie op deze website is geen vervanging van een persoonlijk medisch advies. Raadpleeg altijd uw huisarts of medisch specialist bij ziekte of gezondheidsklachten. Informeer altijd uw huisarts en specialist over uw behandeling bij Praktijk Asem. Gebruik voedingssupplementen alleen onder regelmatige begeleiding van een erkende therapeut of arts.
Een advies van de therapeut van Praktijk Asem, M.E. van Grootheest, kan niet de plaats innemen van welk medisch advies of welke medische behandeling dan ook en is daar ook niet voor bedoeld. Voor medisch advies of een medische behandeling dient u zich te wenden tot uw huisarts of medisch specialist.

Met uitzondering van persoonlijk gebruik is het niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Praktijk Asem, (delen van) deze website of de inhoud daarvan op te slaan, te verveelvoudigen, commercieel te gebruiken of openbaar te maken op enige wijze.

Aan de site kunnen geen rechten worden ontleend. Door deze site te gebruiken, stem je in met deze disclaimer.
Nieuws

Sapvasten

Sapvasten is goed voor lichaam en geest. Het lichaam wordt gereinigd door opgehoopte afvalstoffen kwijt te raken.

meer informatie »

Leestips

Interessante boeken om te lezen.

meer informatie »